Jak bardzo może przyspieszyć szóste wymieranie planetarne?

Czy El Niño przyspieszy utratę różnorodności biologicznej?

El Niño w 1997 r. i 2015 r.

Spekulacja zespołu ekspertów od zmian zachodzących w klimacie Arktyki.

Badanie zamieszczone 13 listopada 2018 r. w Scientific Reports sprecyzowało zakresy temperatur tolerowanych przez rośliny. Górna granica wytrzymałości to 23,7°C (średnia temperatura Ziemi, ~10°C wyższa niż w 1750 r.). Takie warunki panowały podczas wielkich wymierań: 55,5 miliona lat temu (Paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne) i 252 miliony lat temu (wymieranie permskie), kiedy wyginęło ~95% gatunków znanych z zapisów kopalnych.

Uczeni odkryli, iż do ich zagłady dojdzie o wiele wcześniej – przed osiągnięciem maksymalnego poziomu tolerancji – ponieważ utrata jednego gatunku może spowodować zniknięcie większej liczby gatunków (proces znany jako „współwymieranie”) i doprowadzić do nieoczekiwanego, nagłego przeobrażenia systemów, a nawet ich całkowitego upadku. Współwymierania nie przetrwała nawet niewielka grupa gatunków o wyjątkowej odporności na zmiany środowiskowe – ich gwałtowne unicestwienie nadeszło przy ociepleniu o 5°C, które stało się przyczyną całkowitego załamania globalnej różnorodności biologicznej.

Wzrost temperatury o 5°C może nastąpić bardzo szybko – na przestrzeni miesięcy. Wystarczy napływ ciepłej, słonej wody do Oceanu Arktycznego. Wywołałby on erupcje metanu z dna morskiego (hydraty). Późniejsza redukcja śniegu i lodu podniosłaby temperaturę o 1,5°C, wskutek czego powstałoby więcej pary wodnej. W sprzyjających warunkach dodatnie sprzężenie zwrotne chmur w połączeniu z dodatnim sprzężeniem zwrotnym pary wodnej mogłoby spotęgować ocieplenie aż 3,5 raza.

Wraz z nadejściem El Niño wzrasta prawdopodobieństwo, iż jego dodatkowe ciepło – które podbija średnią temperaturę Ziemi o ~10% – zainicjuje takie wydarzenie i przyspieszy globalny zanik bioróżnorodności (śmierć roślin lądowych i żywiących się nimi organizmów).

Poza tym poważne ilości metanu mogą zostać uwolnione z dna Oceanu Arktycznego przez trzęsienie ziemi będące konsekwencją ruchów izostatycznych. Wstrząsy sejsmiczne pokonałyby wówczas znaczne odległości wzdłuż linii uskoków i zdestabilizowały hydraty w wielu lokalizacjach.

9 listopada 2018 r. trzęsienie ziemi o sile 6,8 w skali Richtera wystąpiło na linii uskoku pomiędzy Grenlandią a Norwegią. Kolejne, zlokalizowane w pobliżu wstrząsy o sile 4,3, 4,6 i 5,2 odnotowano 12, 13 i 15 listopada 2018 r. Obszary te nie są nawiedzane przez tak intensywne trzęsienia – pojawiły się one po raz pierwszy od ponad 100 lat. 21 listopada 2018 r. nad Morzem Grenlandzkim znajdowały się alarmująco wysokie koncentracje metanu. Podobnie warunki panowały nad Oceanem Arktycznym (uskok przecina wody Arktyki aż do Morza Łaptiewów). Odczyty metanu: 2787 ppb (15 listopada 2018 r.), 2847 ppb (17 listopada 2018 r.), 2827 ppb (20 listopada 2018 r.). Mamy do czynienia z niepokojącymi wartościami stężenia CH4 nad Wschodnim Arktycznym Szelfem Syberyjskim, gdzie zalegają pokłady podwodnej wiecznej zmarzliny.

W analizie z 2008 r. zespół dr Natalii Szakowej sformułował wniosek, iż w każdej chwili może dojść do emisji 50 gigaton (Gt) metanu z syberyjskich hydratów (w atmosferze znajduje się obecnie wielokrotnie mniej tego gazu cieplarnianego). Wynikły skok temperatury wznieciłby pożary lasów na półkuli północnej, które uwolniłyby mnóstwo dwutlenku węgla, metanu i czarnego węgla. 10 listopada 2018 r. wskaźnik CO2 w obserwatorium Mauna Loa na Hawajach pokazał 809 ppm w ślad za tragicznymi pożarami w Kalifornii.

W 2018 r. atmosferyczne koncentracje gazów cieplarnianych ponownie przekroczyły rekordowy poziom, stwierdziła w swoim komunikacie Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization – WMO). CO2 pozostaje w atmosferze na setki lat, a w oceanach jeszcze dłużej. Nie istnieje magiczna różdżka, którą można byłoby usunąć z atmosfery jego nadmiar, ostrzegła Elena Manaenkova, zastępca sekretarza generalnego WMO. Zmiany poziomu stężenia dwutlenku węgla, które obserwujemy, nie występują naturalnie. Nie mają one precedensu w dziejach Ziemi, wyjaśniła dr Oksana Tarasowa, była szefowa programu Globalnej Obserwacji Atmosfery WMO.

W swoich prognozach wzrostu temperatury klimatyczne raporty rządowe nie uwzględniają  wpływu większości dodatnich sprzężeń zwrotnych, jak również potencjalnych zmian stanu, których nie potrafią określić ilościowo modele komputerowe.


Badanie opublikowane 25 czerwca 2018 r. w Nature Climate Change wykazało, iż północna część Morza Barentsa zamienia się już w Atlantyk – staje się coraz cieplejsza i coraz bardziej słona. Od kilku lat zachodzi tam dramatyczna zmiana struktury słupa wody. Arktyczne wody powierzchniowe o temperaturze poniżej zera zanikły niemal zupełnie. Cały region w zawrotnym tempie przestawia się na klimat atlantycki.


Według autorów badania zamieszczonego 19 stycznia 2014 r. w Nature zjawiska El Niño, które powracają co trzy/siedem lat, mogą występować dwa razy częściej ze względu na ocieplenie planety, natomiast tzw. warunki normalne upodobnią się do tych, które towarzyszą El Niño (ilustracją trafności tego ustalenia było zachowanie systemu klimatycznego w 2017 r. i 2018 r.).

Mimo że w 2019 r. zapanowały warunki neutralne (nie dominował ani El Niño, ani La Niña) padły kolejne rekordy temperatur. Trend utrzymał się na półkuli północnej zimą 2019–2020.


Okazuje się, że El Niño nie jest już konieczny, by przyspieszyć wymieranie. Eksperci meteorologiczni prognozują, że temperatury w 2020 r. będą ekstremalnie wysokie. Miesiące, w których panują warunki neutralne ENSO (oscylacja południowa), są już cieplejsze niż w przeszłości, ponieważ (nagła) zmiana klimatu powoduje wzrost temperatur powietrza, powierzchni morza i głębi oceanów, powiedział 2 marca 2020 r. Petteri Taalas, sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization – WMO). Sygnał wywołanej przez człowieka zmiany klimatu jest teraz równie silny, jak ten, za który odpowiadają potężne siły przyrody takie jak El Niño. Oznacza to, że nawet bez tego zjawiska ponadprzeciętne wartości temperatur powierzchni morza – odnotowywane w regionach tropikalnych i poza nimi – intensywnie rozgrzeją ląd.


Globalne wymarcie może rozpocząć się za 18-36 miesięcy

Dr Malcolm Light ukończył geologię i oceanografię na Uniwersytecie Kapsztadzkim, uzyskał doktorat z geologii na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie w 2002 r. rozpoczął badania Arktyki w Centrum Obserwacji Polarnej i Monitoringu (Centre for Polar Observation and Modelling – CPOM) kierowanym przez prof. Duncana Winghama, wynalazcę satelity CryoSat. Swoją pierwszą szczegółową analizę pt. Globalne wymarcie w przeciągu ludzkiego życia, spowodowane falą gorąca, którą przyniesie arktyczny metan opublikował 9 lutego 2012 r. Dwa lata później zwrócił się do Baracka Obamy z dramatycznym (zignorowanym) apelem, by w ciągu dekady rząd USA dokonał kompleksowej transformacji infrastruktury energetycznej. W kolejnych latach swoją prognozę korygował w oparciu o nowe dane. Ostatnia aktualizacja pochodzi z 7 stycznia 2019 r.

Ludzkość stoi w obliczu ostatecznej, katastrofalnej destabilizacji hydratów i erupcji metanu w stylu permskim. Kulminacja tej ognistej burzy – zainicjowanej przez kapitalistyczną, napędzaną paliwami kopalnymi machinę przemysłową – potrwa od 2020 r. do 2027 r. Ugotujemy się w atmosferze o dużej wilgotności i przeobrazimy w gwiezdny pył. Najnowsze dane z Arktyki potwierdzają wykładniczy wzrost anomalii temperatury stratosferycznego metanu, która znajduje się 65°C powyżej normy. Jeszcze 6-8 lat temu przekraczała ją o 20°C. Korzystając z tych danych i ostatnich szacunków Piomass (2017), dotyczących minimalnej objętości arktycznej pokrywy lodowej, można dokładniej oszacować termin erupcji metanu.

1. Powierzchnia lodu morskiego w Arktyce może spaść poniżej miliona kilometrów kwadratowych w 2020 r. ze względu na szybki wzrost letnich temperatur [Piomass – Zhang i Rothrock (2003), Wipneus (2017), Carana (2016)].

2. Jeśli posłużymy się Średnim Rocznym Potencjałem Tworzenia Efektu Cieplarnianego metanu [GWP: 119,3959 według Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda (NASA, 2012)], to erupcje tego gazu w stylu permskim mogą rozpocząć się na półkuli północnej 15 lipca 2020 r.

3. Uwolnienie około 50 Gt metanu z szelfu Arktyki (Szakowa, 2010) i wzrost średniej temperatury atmosfery ziemskiej o 10°C, który spowoduje globalne wymarcie w stylu permskim, może rozpocząć się 4 września 2021 r. na półkuli północnej.

4. Istnieje 95% prawdopodobieństwo, że arktyczny szelf kontynentalny będzie miał zerową objętość przed 5 września 2022 r. [Piomass – Zhang i Rothrock (2003), Wipneus (2017), Carana, (2016)] – dokładnie rok po katastrofalnej erupcji metanu, która wywoła wielkie wymarcie. W czasie 12 miesięcy dokona się transfer ciepła atmosferycznego do tropikalnych prądów oceanicznych (np. Prądu Zatokowego), a potem na północ, gdzie rozgrzany prąd Svalbardu zdestabilizuje hydraty płytkiego szelfu Oceanu Arktycznego i uwolni metan. Dane odnośnie szelfu arktycznego, które zestawiło Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda (NASA, 2012), wskazują na 7-miesięczne opóźnienie między letnim ociepleniem oceanu a emisjami metanu. Arktyczny szelf lodowy topi się od dołu, zatem wody oceanu muszą najpierw zostać rozgrzane przez metan znajdujący się w tropikalnej stratosferze – ciepło to potrzebuje 7 miesięcy, ażeby trafić do Arktyki za pośrednictwem prądu oceanicznego. Ciepło utajone spowolni stopienie lodu o kilka miesięcy.

Samą śmiercią nie należy się trapić, bo z życiem rozstaje się każda istota. Tym razem umrzemy wspólnie. Ziemia podzieli nasz los – straci oceany i zamieni się w Wenus. Empatia jest kluczem ewolucji organicznej do grupowego przetrwania w obojętnym, nieorganicznym Wszechświecie. Spędzajcie miło czas i bądźcie dla siebie wspaniali w ostatnich dniach i godzinach egzystencji na jedynej nadającej się do zamieszkania planecie w Układzie Słonecznym.

Malcolm Light


W 2020 r. Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA (NOAA) zarejestrowała rekordowy średni poziom koncentracji metanu, pomimo częściowego paraliżu gospodarki światowej: 1892,3 ppb (części na miliard). Wzrostowy trend utrzymuje się od lat. Jego obserwatorzy wiedzą, że z roku na rok jest coraz gorzej. Jednak przyrost odnotowany w 2020 r. miał wartość aż 14,7 ppb. W 2018 i 2019 r. wyniósł odpowiednio 8,5 ppb i 10,7 ppb. Nawet tamte liczby były szokujące – stanowiły dwa największe skoki roczne od 2000 r. Wynik z 2019 r. przekroczył średnią przedindustrialną ponad 2,5 raza. Gwałtowny wzrost [emisji metanu] w 2020 r. zaskoczył nas i zaniepokoił.przyznała Lori Bruhwiler, naukowiec z NOAA.

Należy pamiętać, że obserwacje z orbity prowadzone są sezonowo ze względu na zachmurzenie, opady i zmienne natężenie światła. Satelity mają trudności ze śledzeniem emisji CH4 u wybrzeży i na wyższych szerokościach geograficznych w Arktyce. Z powodu tych ograniczeń istniejące dane globalne są niekompletne.


Badanie opublikowane 1 lipca 2017 r. w Geological Society of America Bulletin potwierdziło, że podczas globalnego ocieplenia, które miało miejsce 110 milionów lat temu, z Oceanu Arktycznego w krótkim czasie wydostały się duże ilości metanu. Nagła erupcja to bardzo ważny precedens w kontekście trwającej nagłej zmiany klimatu – do podobnego zdarzenia może dojść obecnie. Odkrycia dokonano na Ellef Ringnes w odległej Wysokiej Arktyce. 55 milionów lat temu, przed zniknięciem dinozaurów, wyspa ta znajdowała się głęboko pod wodą. Gdy hydraty zaczęły topnieć, doszło do emisji CH4. Ujścia gazu pozostawiły ślady w postaci ponad 130 wzniesień – przetrwały do dziś wraz ze skamieniałościami życia, które pojawiło się wokół wycieków. Musiało nastąpić gwałtowne uwolnienie metanu do akwenu, wyjaśnił Steve Grasby, geochemik, który odwiedzał Ellef Ringnes w latach 2009–2011. Starsze i młodsze skały nie noszą jego znamion. Zatem musiały wtedy zaistnieć sprzyjające warunki. Udokumentowane rozmrażanie hydratów zbiegło się z okresem ocieplenia po wybuchu wulkanu, który wprowadził do atmosfery chmurę dwutlenku węgla. Ziemia przeszła wówczas z klimatu zimnego do ciepłego, wyjaśnił Grasby. Widzimy więc, że to nagłe i krótkotrwałe uwolnienie metanu pokrywa się z okresem ocieplenia klimatu Ziemi.


Obserwacje i pomiary ujawniają, że trwa już eksplozja bomby zmarzlinowej”. Rosnące temperatury Arktyki uwalniają do atmosfery węgiel zmagazynowany pod wieczną zmarzliną. Proces już się rozpoczął, powiedział 22 kwietnia 2019 r. Thomas Crowther, pracownik Wydziału Nauk o Systemach Środowiskowych Politechniki Federalnej w Zurichu (ETH). Dodatnie sprzężenia zwrotne są w toku. Crowther szacuje, iż same emisje dwutlenku węgla i metanu z rozmrażających się gruntów przyspieszają zmianę klimatu o około 12–15%. Raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) są zbyt optymistyczne, bo nie uwzględniają aktywnych sprzężeń, dodał uczony.


Naukowcy z Instytutu Nauki i Technologii w Skolkowo, Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa oraz Uniwersytetu Stanu Floryda przeprowadzili pierwsze w historii badania materii organicznej zalegającej głęboko w warstwach wiecznej zmarzliny w dorzeczu Kołymy w Syberii Wschodniej. Dzięki próbkom z dwóch osadów geologicznych pobranym na głębokości 3–15 metrów udało się zanalizować strukturę molekularną gleby za pomocą spektrometrii mas. Eksperymenty wykazały, iż rozmrażanie permafrostu wytwarza bogatą materię organiczną, która poddaje się rozkładowi mikrobiologicznemu. Oznacza to, że proces spowoduje potężne emisje gazów cieplarnianych i przyspieszy ogrzanie Ziemi. Dr Alexander Zherbeker ze Skoltechu, chemik i jeden z autorów pracy badawczej opublikowanej 9 lipca 2019 r. w Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, podkreślił znaczenie nowego odkrycia: Przyjrzeliśmy się najlepiej zachowanym pokładom węgla z plejstocenu i holocenu, które uległy tylko częściowemu przekształceniu w trakcie okresów topnienia; składa się na nie 2% materii organicznej i 90% lodu. Wykryliśmy składniki, które uległy największej zmianie oraz te, które są najbardziej podatne na działanie mikroorganizmów. Okazało się, że składniki biodegradowalne są obecne zarówno na dużych głębokościach, jak i bardzo blisko powierzchni wiecznej marzłoci. Zgodnie z naszymi projekcjami region arktyczny już wkrótce wywrze znaczący wpływ na globalne ocieplenie.


Paleoklimatologia zidentyfikowała w zapisach geologicznych nagłe zmiany stanu systemu klimatycznego, które zachodziły w <10 lat. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, nie mają swojego odpowiednika w historii Ziemi. Nigdy wcześniej w tak krótkim czasie do atmosfery planety nie trafiła tak duża ilość gazów cieplarnianych. Wypadki (po)toczą się szybciej, niż się spodziewano.


Badanie opublikowane 5 lutego 2019 r. w Global Biogeochemical Cycles poinformowało, że w latach 2014-2017 nastąpił bardzo silny wzrost koncentracji atmosferycznego metanu. W streszczeniu pracy autorzy napisali: Wzrost poziomu koncentracji atmosferycznego metanu (CH4), który rozpoczął się w 2007 r., przyspieszył po 2014 r. na całym świecie, zwłaszcza na północnych szerokościach geograficznych i w tropikach. Wraz z nim nastąpiła zmiana stosunku izotopu węgla w metanie. Zdefiniowane w porozumieniu paryskim z 2015 r. cele dotyczące przyszłych stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze nie uwzględniły tego scenariusza.


Gdy powierzchnia lodu morskiego w Arktyce skurczy się do mniej niż miliona kilometrów kwadratowych, pogorszeniu ulegnie nierównowaga energetyczna Ziemi. Zdecyduje o tym m.in. ciepło utajone. Zamiana grama lodu na mililitr wody o temperaturze 0°C wymaga nieco ponad 79 kalorii. Kiedy po roztopieniu do cieczy dodamy tę samą porcję energii, jej temperatura podskoczy do >79°C. Pokrywa lodowa Oceanu Arktycznego pełni funkcję „chłodziwa” planety. Przy jego braku dojdzie do szybkiego ogrzania wód Arktyki, zmieni się albedo bieguna północnego, a część ciepła wygenerowanego przez przemysł, miasta, rolnictwo i procesy naturalne nie skończy w polarnym pochłaniaczu, tylko bezpośrednio w atmosferze.


Wyłączenie gospodarki świata – np. w wyniku dłuższego paraliżu systemu bankowego lub rozgrzania globu do 2°C – wyeliminowałoby maskujący efekt aerozoli przemysłowych. Średnia wartość antropogenicznego ocieplenia Ziemi przekroczyłaby wtedy pułap 4°C/6°C. Tak brzmi konkluzja analizy opisanej 20 maja 2013 r. w Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Redukcja globalnych emisji aerozoli o 35% – wywołana awarią jednego z silników globalizacji (USA, Europy lub Chin) – podniosłaby średnią temperaturę planety o dodatkowy 1°C po upływie kilkudziesięciu dni.


Praca badawcza zamieszczona 25 lutego 2019 r. w Nature Geoscience odkryła, że rosnące emisje gazów cieplarnianych mogą spowodować zanik morskich stratusów. Takie zdarzenie podniosłoby średnią temperaturę powierzchni planety o około 8°C. Modele pokazały, że krytycznym poziomem zbiorczych koncentracji CH4, N2O, CO2 i H2O jest odpowiednik 1200 ppm (części na milion) dwutlenku węgla. Nasze wyniki ujawniły fakt, że istnieją niebezpieczne progi zmiany klimatu, o których nie mamy pojęcia, powiedział Tapio Schneider z Caltech. Uczony dodał, że 1200 ppm to jedynie przybliżona wartość szacunkowa. Autorzy stworzyli model sekcji atmosfery znajdującej się nad oceanem podzwrotnikowym i dzięki symulacji mogli śledzić zachowanie chmur. Gdy stężenia CO2 przekroczyły 1200 ppm, niestabilność stratusów doprowadziła do skoku temperatury. Według ostrożnych obliczeń Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej USA (NOAA) łączne koncentracje gazów cieplarnianych na początku 2019 r. wynoszą co najmniej ~500 ppm CO2. Do 1200 ppm brakuje 700 ppm. Skoro 1 ppm jest równa 7,81 Gt CO2, to odpowiednikiem 700 ppm jest 5 467 Gt CO2. Dekadowy GWP metanu (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) 130 razy przewyższa GWP dwutlenku węgla. Zatem wystarczy uwolnienie ~42 Gt, by osiągnąć granicę 1200 ppm CO2. Badacze Wschodniego Arktycznego Szelfu Syberyjskiego ostrzegają, że w każdej chwili może dojść do erupcji 50 Gt metanu.


Autorzy badania opublikowanego 3 stycznia 2020 r. w Geophysical Research Letters przedmiotem swojego dochodzenia uczynili chmury i ich znaczenie dla klimatu Ziemi. Uczeni stwierdzili, iż podwojenie atmosferycznych koncentracji dwutlenku węgla w stosunku do poziomu bazowego z 1750 r., który wynosił 280 ppm (części na milion), przyczyni się do utraty chmur i tym samym przyspieszy dodatnie sprzężenia zwrotne i znacznie ociepli Ziemię w krótkim czasie. Warunki te są już faktem: odpowiednik CO2 łącznych stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu przekracza już 560 ppm (przy uwzględnieniu metanu i tlenku azotu).


Dane z naziemnych i satelitarnych pomiarów blasku planety (tj. światła od niej odbitego, które rozjaśnia nocną stronę Księżyca) obejmujące okres 1998–2017 ujawniły, że w ciągu dwóch dekad doszło do poważnego osłabienia albedo Ziemi. W 2017 r. odbijała ona około pół wata mniej światła na metr kwadratowy niż w 1998 r., przy czym większość tego spadku nastąpiła w 2015–2017. Obserwowana zmiana współczynnika odbicia nie korelowała z okresowymi zmianami jasności Słońca. Wyniki dostarczone przez System Energii Promieniowania Chmur i Ziemi (CERES) NASA wykazały, że ostatnio zmalała ilość jasnych chmur, które przemieszczają się nisko nad wschodnim Pacyfikiem. Powodem są coraz cieplejsze wody oceaniczne. [Geophysical Research Letters, 29 sierpnia 2021 r.]


Badanie opublikowane 23 listopada 2018 r. w Geosciences ustaliło, że na arktycznym Jamale zalega znacznie więcej metanu, niż szacowano. Według autorów degradacja wiecznej zmarzliny w przybrzeżnych i morskich osadach Mórz Arktycznych może doprowadzić do ogromnych emisji CH4. Ich ilościowa ocena wymagała pozyskania danych dotyczących zmiennej zawartości gazu w różnych typach warstw marzłoci. Koncentracje metanu na wybrzeżu Morza Karskiego wyliczono na podstawie 400 próbek pobranych z zamrożonych osadów, lodu gruntowego i warstwy aktywnej. Najwyższe kumulacje CH4 znajdują się w mokrej tundrze poligonalnej (8 516 ppmV), torfowiskach (4 507 ppmV) i na dnie dróg wodnych (3 681 ppmV). Krajobrazy te są typowe dla prawie 40% Jamału zachodniego. Półwysep odnotowuje już bardzo wysokie temperatury powietrza (latem słupek rtęci sięga nawet 35°C). Jego obszar zaczynają ogarniać pożary wielkości miast i małych państw. Skute lodem regiony tundry i strefy wiecznej zmarzliny topnieją i zapalają się. W wyższych szerokościach geograficznych uwalniany podczas pożogi metan długo utrzymuje się w atmosferze.

W ostatnich latach na Jamale odkryto gigantyczne kratery, które stale powiększają swoje rozmiary (jeden z nich miał w 2016 r. blisko 1 kilometr długości i 86 metrów głębokości). Naukowcy z Instytutu Geologii i Geofizyki Ropy Naftowej im. Trofimuka twierdzą, że powstały one w ostatnich latach wskutek erupcji hydratów wywołanych gwałtownym ociepleniem. Wybuchy przypominają reakcję jądrową, ponieważ objętość CH4 podczas przejścia ze stanu stałego w stan gazowy wzrasta ~150 razy. Metan gromadzi się wcześniej w pokrytych ziemią lodowych wzniesieniach. Podczas ekspedycji terenowych i monitoringu satelitarnego marzłoci uczeni namierzyli aż 7 000 „baniek”, których część czeka na pęknięcie. Poprzednie analizy ustaliły, iż wzrost średniej temperatury Ziemi o 1,5°C wystarczy, aby zdestabilizować pokłady syberyjskiej wiecznej zmarzliny. Poziom ten został już przekroczony, a kratery świadczą o tym, że proces postępuje.


Rosyjscy naukowcy potwierdzili definitywnie w badaniu opublikowanym 22 maja 2020 r. na łamach Geosciences, że powstawanie krateru gazowego w wiecznej zmarzlinie polega na wyrzucie mieszanki składającej się ze skał, lodu, wody i gazów. Niektórzy specjaliści nazywają to kriowulkanizmem. Wzdymanie się powierzchni, które poprzedza powstanie krateru gazowego, odbywa się często w ciągu 1–2 lat. Po upływie następnego roku–dwóch kratery zmieniają się w jeziora, które z czasem trudno jest odróżnić od jezior termokrasowych w arktycznej tundrze. W 2020 r. na Syberii północnej odkryto największy z dotychczasowych lejów” – ma 50 metrów głębokości. To, co dziś widzieliśmy oszałamia swoją wielkością. Takie obiekty są tworzone przez potężne siły natury, powiedział dr Jewgienij Czuwilin z Instytutu Nauki i Technologii w Skołkowie.


Naukowcy NASA przeprowadzający Eksperyment Arktycznej Wrażliwości Borealnej (Arctic Boreal Vulnerability Experiment – AboVE) wykorzystali w 2017 r. samoloty wyposażone w nowej generacji spektrometr, aby w podczerwieni zobrazować 30 000 kilometrów kwadratowych arktycznego krajobrazu. Wysoce wyspecjalizowany przyrząd nie zawiódł. Wykryliśmy 2 miliony aktywnych wyrzutów metanu, którego koncentracje przekraczały 3 000 części na milion, powiedział Clayton Elder z Laboratorium Napędu Odrzutowego w Pasadenie, główny autor badania opublikowanego 10 lutego 2020 r. w Geophysical Research Letters. Od czasu przeprowadzonych obserwacji sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu: w 2018 r. i 2019 r. Arktyka ponownie doświadczyła rekordowych temperatur zarówno zimą, jak i latem.


Zachowawcze, poddane recenzji naukowej publikacje zaczynają powoli uznawać dramatyczne realia trwającej nagłej zmiany klimatu. Autorzy badania zamieszczonego 10 grudnia 2018 r. w Proceedings of the National Academy of Sciences cofnęli się do głębokiej geologicznej przeszłości planety, by porównać aktualny stan klimatu z sześcioma okresami geologicznymi i historycznymi z ostatnich 50 milionów lat. Uzyskany rezultat, który nawet nie uwzględnia wyników najnowszych analiz, obserwacji i pomiarów, sugeruje, iż warunki klimatyczne pliocenu będą dominować na Ziemi już w 2030 r. Średnia temperatura planety była wtedy wyższa od obecnej o 2–3°C.


Naukowcy potwierdzają nieuchronność katastrofalnych emisji metanu ze Wschodniego Syberyjskiego Szelfu Kontynentalnego

Komentarz meteorologa Nicka Humphrey’a.

Najnowsza analiza autorstwa Natalii Szakowej, Igora Semiletowa i Jewgienija Szuwilina zamieszczona 5 czerwca 2019 r. w Geosciences przypomina opinii publicznej o perspektywie raptownego uwolnienia ogromnej ilości metanu (CH4) ze Wschodniego Syberyjskiego Szelfu Kontynentalnego (ESAS). [W okresie <10 lat metan rozgrzewa atmosferę 108 razy intensywniej niż dwutlenek węgla; w okresie <5 lat potencjał ocieplenia jest ponad 150 razy większy; po około 12 latach CH4 zamienia się w CO2 i H2O].

Rosjanie są najważniejszymi ekspertami badającymi tę część Arktyki. Inni naukowcy nie odwiedzali jej i nie obserwowali z taką wnikliwością i regularnością, dlatego nie rozumieją unikalnej geofizycznej dynamiki tego obszaru dna oceanu. Uczeni wyrażają pewność, iż rozpad hydratów i emisje metanu będą przyspieszać z powodu:

1) Nieodwracalnego procesu ocieplenia Oceanu Arktycznego i zanikania lodu morskiego.

2) Uwalniania metanu, które trwa już przez cały rok, ponieważ zimą w morskiej pokrywie lodowej gwałtownie zwiększają się połynie (in. przeręble).

3) Wzbierającej aktywności burzowej, która miesza warstwę wody nad szelfem, co wywołuje wyrzuty CH4.

4) Malejącej odporności na ruchy tektoniczne.

5) Poza tym ESAS stanowi ~8% światowego oceanicznego szelfu kontynentalnego, a jego obszar osadowy i frakcja ważona grubością może zawierać od 15 do 20% globalnego rezerwuaru węgla organicznego; węgiel organiczny to substrat do produkcji CH4.

W poniższym cytacie proszę zwrócić uwagę, że 1 teragram (Tg) = 1 milion ton, zaś 1 miliard ton = 1 gigatona (Gt).

W dnie morskim ESAS może zalegać 1 400 Gt CH4. Według powściągliwych szacunków obecne roczne emisje atmosferyczne CH4 są na poziomie 8–17 Tg; oznacza to, że takie same ilości byłyby wprowadzane do atmosfery corocznie w poprzednich epokach klimatycznych, gdyby strumieni CH4 nie blokowała wieczna zmarzlina. Wskutek tego ograniczenia w trakcie jednego ze zlodowaceń (okres ~100 tysięcy lat) w dnie ESAS mogło zgromadzić się 800 Gt CH4, co odsunęło w czasie potencjalne uwolnienie metanu. Ta ilość powstałego wcześniej gazu zachowana w ESAS wskazuje na możliwość potężnej/nagłej emisji CH4 z ulegających destabilizacji hydratów lub wolnych nagromadzeń gazu pod wieczną marzłocią; takie zdarzenie wymaga jedynie czynnika spustowego.

Ponadto naukowcy poddają krytyce wcześniejsze analizy, których dokonały liczne grupy badawcze. Przytaczając przykłady poważnych uchybień metodologicznych, zwracają jednocześnie uwagę, że tylko oni prowadzą tak wszechstronne obserwacje ESAS (nikt inny na świecie nie zbadał równie dokładnie jakiegokolwiek fragmentu dna oceanu). Oczywiście omawiają też własne błędy, których zidentyfikowanie pozwoliło im sformułować następujący wniosek: Zważywszy na ilość CH4 zmagazynowaną w płytkich pokładach dna morskiego ESAS oraz udokumentowane ostatnio tempo rozpadu podmorskiej zmarzliny, emisje metanu mogą potencjalnie wzrosnąć o 3-5 rzędów wielkości. Jeśli przyjmiemy, że bieżący poziom emisji wynosi średnio 13 Tg/rok, oznaczałoby to gwałtowną erupcję od 13 000 do 1 300 000 Tg/rok, czyli od 13 do 1 300 gigaton/rok. Innymi słowy, dalsza dezintegracja podmorskiej zmarzliny doprowadzi do katastrofalnego uwolnienia większości złóż gazu na przestrzeni lat, a nie dekad.


Grupa 80 naukowców z Rosji, Chin i Szwecji odkryła we wschodniej części Morza Syberyjskiego obszar, który „dosłownie kipi” metanem wydobywającym się z dna. W swoim oświadczeniu z 8 października 2019 r. Politechnika w Tomsku, organizator ekspedycji arktycznej, poinformowała o rekordowych odczytach koncentracji CH4 w atmosferze: były tam nawet dziewięciokrotnie wyższe od średniej globalnej. To najpotężniejsza fontanna gazowa, jaką kiedykolwiek widziałem. Nikt wcześniej niczego podobnego nie zarejestrował, przyznał prof. Igor Semiletow, szef wyprawy i wiodący ekspert ds. hydratów, który od dziesięcioleci prowadzi badania Wschodniego Syberyjskiego Szelfu Kontynentalnego.


Dane z 2019 r. pokazują, że koncentracje metanu w Arktyce osiągnęły rekordowe poziomy. Laboratorium Badań nad Systemem Ziemi Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej USA (NOAA) przedstawiło kolejne dowody, które potwierdzają wcześniejszą hipotezę, iż w regionie arktycznym dojdzie do katastrofalnych emisji metanu wskutek rozmrożenia wiecznej zmarzliny lądowej i rozpadu hydratów tworzących dno płytkich szelfów kontynentalnych. W sierpniu 2019 r. obserwatorium w Barrow (Alaska) odnotowało wartość stężenia CH4 przekraczającą 2040 ppb (części na miliard). Ten alarmujący wynik nie ma precedensu.

Oszałamiające rekordy temperatur na Syberii wiosną 2020 r.

Wpisy powiązane tematycznie.


Jeśli jest Pani/Pan subskrybentem/stałym czytelnikiem bloga i uznaje moją pracę za wartościową i zasługującą na symboliczne wsparcie, proszę rozważyć możliwość zostania moim Patronem już za 5 zł miesięcznie. Dziękuję.

Oprac. exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Klimat, Lasy, Oceany, Wymieranie gatunków. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.