Nagła zmiana klimatu: Antarktyda topnieje trzy razy szybciej niż pięć lat temu

Autorzy analizy opublikowanej 13 czerwca 2018 r. w Nature alarmują, że Antarktyda topnieje trzy razy szybciej niż 5 lat temu. W latach 1992-2011 traciła średnio 84 miliardy ton lodu rocznie. Od 2012 r. zjawisko przyspieszyło do ponad 241 miliardów ton. Wysunięta najdalej na południe pokrywa lodowa kontynentu jest głównym wskaźnikiem zmiany klimatu. Na przestrzeni ćwierćwiecza zniknęły 3 biliony ton lodu – ta rozpuszczona ilość to odpowiednik akwenu o głębokości dwóch metrów i powierzchni 1 400 000 kilometrów kwadratowych.

Ustalenia są rezultatem kolejnej oceny, której co kilka lat dokonują naukowcy współpracujący z NASA i Europejską Agencją Kosmiczną. Ich misją jest sporządzenie wyczerpującego obrazu lądolodu Antarktydy i Grenlandii. Eksperci z zewnątrz uznali pracę za autorytatywną. W przeciwieństwie do poprzednich analiz, opartych na pomiarach pojedynczych, zespół przygląda się utracie lodu na 24 różne sposoby: korzysta z 10-15 satelitów, instrumentów naziemnych i powietrznych, jak również symulacji komputerowych.

Antarktyda Zachodnia topnieje od spodu.

W warunkach naturalnych lód Antarktydy nie ulega redukcji, powiedział Andred Shepherd z Uniwersytetu Leeds w Anglii, główny autor badania. Dominującą przyczyną topnienia jest cieplejsza woda, która penetruje od dołu. Ocieplenie Oceanu Południowego wiąże się ze zmianą kierunku wiatrów, za co odpowiada ogrzana atmosfera. Myślę, że powinniśmy być zaniepokojeni, przyznała Isabella Velicogna z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, jeden z 88 współautorów raportu. Wydarzenia toczą się szybciej, niż się spodziewaliśmy. Polarne czapy lodowe zmniejszały się raptowniej w ciągu ostatnich 25 lat niż podczas minionych 10 000 lat. Ponad 70% zaobserwowanego topnienia miało miejsce na Antarktydzie Zachodniej, której część znajduje się w stanie upadku, stwierdził Ian Joughin z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, członek ekipy badawczej.

Kevin Lister z Instytutu Klimatycznego w Waszyngtonie (Climate Institute), który przygotował dla ONZ sprawozdanie o warunkach panujących na biegunach, uważa, że zmiana klimatu jest zasadniczo nieodwracalna, ponieważ istnieją mocne dowody na to, iż efekty ogrzewania wzmacniających się, dodatnich sprzężeń zwrotnych są większe od wzrostu koncentracji [atmosferycznego] CO2. Dan Fagre, ekolog ze Służby Geologicznej USA (US Geological Survey – USGS) i dyrektor projektu Zmiana Klimatu w Ekosystemach Górskich (Climate Change in Mountain Ecosystems Project), zapytany o globalny wpływ ocieplenia na kriosferę, odpowiedział: To coś niesamowitego. To nuklearna eksplozja przeobrażeń geologicznych. Tempo jest niewiarygodnie gwałtowne i przekracza zdolność do normalnej adaptacji. Docisnęliśmy gaz do dechy i zdjęliśmy ręce z kierownicy. Twila Moon, badaczka z Narodowego Centrum Danych Śniegu i Lodu (National Snow and Ice Data Center), podsumowała: Sytuacja jest tragiczna


Brytyjskie Centrum Obserwacji i Modelowania Polarnego (CPOM) zestawiło 25-letnie pomiary satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej z modelem klimatu regionalnego, by prześledzić zmiany w śnieżnej i lodowej pokrywie Antarktydy. Wyniki analizy przedstawiono 16 maja 2019 r. na łamach Geophysical Research Letters. Zespół naukowców kierowany przez prof. Andy’ego Shepherda z Uniwersytetu w Leeds odkrył, że w niektórych rejonach lądolód zmniejszył się o 122 metrów, zaś najbardziej gwałtowne przeobrażenia zachodzą w zachodniej części kontynentu, gdzie rozgrzany ocean spowodował rozległą jej destabilizację. Lodowce tracą więcej masy wskutek topnienia i cielenia się gór lodowych, niż zyskują dzięki opadom śniegu. Uczeni odkryli, że wzór kurczenia się lądolodu nie był statyczny. Od 1992 r. rozprzestrzeniło się ono na 24% obszaru Antarktydy Zachodniej, obejmując swoim zasięgiem niemal całą powierzchnię największych lodowców – Pine Island i Thwaites – które „gubią” dzisiaj lód pięć razy szybciej niż ćwierć wieku temu.


Naukowcy opisali 22 lipca 2020 r. w Proceedings of the Royal Society B pierwszy aktywny wyciek metanu z dna morskiego na Antarktydzie. Odkryli również, iż drobnoustroje, które konsumują ten potężny gaz cieplarniany, były nieobecne przez pięć lat, a gdy już się pojawiły, ich liczba była niewystarczająca, by zapobiec ucieczce metanu do atmosfery. Modele klimatu nie zawierają tego opóźnienia w swoich aktualnych kalkulacjach. Zakłada się, że wokół Antarktydy pod dnem morskim zalegają ogromne ilości CH4. Ogrzewająca oceany zmiana klimatu może zdestabilizować te pokłady. Zdaniem ekspertów widmo emisji jest „niezwykle niepokojące”. Przyczyna odkrytego wycieku na razie pozostaje tajemnicą. Nurkowie zauważyli go zupełnie przypadkowo w 2011 r. Ich powrót stał się możliwy dopiero w 2016 r. Po szczegółowych obserwacjach przystąpiono do prac laboratoryjnych. Opóźnienie w konsumpcji metanu jest odkryciem najważniejszym, powiedział Andrew Thurber z Uniwersytetu Oregonu, który kierował zespołem badawczym. To zła wiadomość. Mimo że mikroby wznowiły ją po pięciu sezonach, gaz nadal bardzo szybko wydobywał się z dna morskiego. Prof. Jemma Wadham z Uniwersytetu Bristolskiego, przyznała, że Antarktyda i jej pokrywa lodowa to wielkie czarne dziury w naszym rozumieniu ziemskiego obiegu metanu.


Po naturalnym ociepleniu, jakie zakończyło ostatnią epokę lodowcową, powracały epizody, w których góry lodowe odrywały się od Antarktydy i trafiały do Oceanu Południowego. Uczeni z Uniwersytetu w Bonn dowiedzieli się, iż na przekroczenie tego punktu krytycznego wystarczyło zaledwie dziesięć lat, a utrata masy lodowej trwała przez wiele stuleci. Modelowanie pokazuje, że obecna sytuacja stanowi punkt krytyczny. [Nature Communications, 18 listopada 2021 r.

Oprac. exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Klimat. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.