Badanie ostrzega przed globalnymi niedoborami prądu

phys.orgAutor: Elizabeth Mitchell (wersja oryginalna)

28 Stycznia 2014

Życie bez energii elektrycznej w dzisiejszym technologicznym świecie może być trudne do wyobrażenia. Według nowego badania akademickiego rzeczywistość życia bez komputerów, telefonów komórkowych i systemów rozrywki, a także zarządzanie systemem transportu pogrążonego w chaosie przez brak sygnalizacji świetlnej, pociągów i metra, mogą stać się coraz bardziej powszechne.

Badanie przeprowadzone przez Hugh Byrda, profesora architektury na Uniwersytecie w Lincoln [Wielka Brytania] i Steve’a Matthewmana, profesora socjologii na Uniwersytecie w Auckland [Nowej Zelandia], wykazało, że obecne, okazjonalne przerwy w dostawach energii elektrycznej są zapowiedzią przyszłości – ich częstotliwość i stopień dotkliwości odnotują znaczny wzrost.

Analiza ustaliła, że brak prądu stanie się zjawiskiem regularnym na całym globie w miarę postępującego osłabienia energetycznej podaży i bezprecedensowego tempa wzrostu popytu na technologię.

Profesor Byrd powiedział: „Elektryczność napędza naszą egzystencję. Zasila uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, produkcję żywności, transport i komunikację. Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia społecznego bez prądu. Miasta przeszłości opierały się na energii człowieka, dziś jesteśmy niemal całkowicie uzależnieni od szeregu powiązanych ze sobą systemów technicznych. Nasza analiza bada zatem konsekwencje wyłączenia zasilania i wyjaśnia, dlaczego bezpieczeństwo dostaw paliwowych jest tak naglącym problemem społecznym.”

Energia elektryczna została zdefiniowana jako „krytyczna infrastruktura” przez Międzynarodową Radę Zarządzania Ryzykiem, ponieważ stanowi „zbudowany przez człowieka system o dużej skali, który nieprzerwanie zapewnia usługi kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa”. Jednakże zaopatrzenie elektryczne jest mniej trwałe niż się powszechnie uważa.

Gwarantowana energia elektryczna jest zagrożona ze względu na ograniczenia surowców – wyczerpujące się rezerwy paliw kopalnych i przejściowy charakter źródeł energii odnawialnej.

[Niedobory prądu w Kenii i Wenezueli w 2010 roku oraz w Tanzanii w 2006 wywołane zostały przez niedostateczne opady deszczu – doprowadziły do awarii projektów hydroelektrycznych.]

Zachodni świat bazuje również na starzejących się systemach; blisko trzy czwarte amerykańskich linii przesyłowych ma więcej niż 25 lat.

Profesor Matthewman powiedział: „Inwestycje infrastrukturalne w Europie i USA są niewystarczające, a nasze systemy generowania prądu są bardziej kruche niż wyobraża sobie większość ludzi. Niewytrzymałość systemów elektroenergetycznych obnaża jedna konkretna awaria, które miała miejsce we Włoszech w 2003 roku, kiedy to cały kraj pozbawiony został prądu przez dwa powalone drzewa. Zważywszy na rosnące uzależnienie świata od energii elektrycznej, realia te są szczególnie niepokojące.”

[Raport zawiera zestawienie awarii systemów energetycznych, z którego wyłania się trend ich liczebnego wzrostu: 50 milionów ludzi pogrążonych w ciemnościach 14 sierpnia 2003 w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i Ontario, 60 milionów bez prądu 10 listopada 2009 roku w Brazylii i Paragwaju, 600 milionów doświadczonych przez brak elektryczności w Indiach 31 lipca 2012 roku.]

Podczas gdy wiele zaciemnień [ang. blackout] występuje z powodu usterek systemowych, badacze ujawniają, że awaria sieci spowodowana nieodpowiednią energią budzi coraz większy niepokój. Badanie wyjaśnia, że w latach 1940 – 2001 zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe wzrosło w USA o 1300%, a w przyszłości spodziewany jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pojazdy elektryczne i systemy klimatyzacji.

W ciągu ostatnich kilku dekad klimatyzacja była największym czynnikiem wzrostu zużycia energii oraz jednym z największych źródeł systemowych obciążeń – znacznie więcej zaciemnień występuje w miesiącach letnich. Energia elektryczna zasilająca klimatyzację Ameryki pod względem ilości jest obecnie zbliżona do całkowitej konsumpcji prądu w 1950 roku, a kraje takie jak Chiny i Indie powielają ten sam schemat.

[Przykładowo w Chinach liczba posiadanych klimatyzatorów potroiła się w ciągu dekady i rośnie nadal w tempie 20% rocznie. W Indiach jest podobnie.]

Profesor Byrd dodał: „Zachodnie społeczeństwa stają się coraz bardziej zależne od energii elektrycznej, tymczasem podaż będzie miała problem z zaspokojeniem popytu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecną dynamikę przyrostu populacji oraz nieprzerwane wyrafinowanie i powszechną dostępność urządzeń elektrycznych.”

„Badanie pokazuje, że amerykańskie przerwy w dostawie prądu powodują roczne straty sięgające 180 miliardów dolarów, ale koszt gospodarczy nie jest jedynym zmartwieniem. Należy również brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu wskaźników przestępczości i kłopotów transportowych, które podczas awarii zasilania wysuwają się na pierwszy plan. Nasza analiza ma na celu unaocznić, jak istotne jest rozważenie tych kwestii, kiedy nasze rosnące wymagania dodatkowo obciążają osłabione już systemy generowania energii.”

World Energy CouncilSystemy energetyczne świata zagrożone przez globalne ocieplenie, ostrzega przemysł [The Guardian, 1.10.2015]

Infrastrukturze energetycznej świata zagrażają ekstremalne wydarzenia pogodowe będące wynikiem zmiany klimatu, ostrzegła grupa czołowych firm energetycznych.

Systemy energetyczne, w tym elektrownie napędzane paliwami kopalnymi, sieci dystrybucyjne oraz te, które docierają do domów, narażone są na skutki powodzi, gwałtownych burz i wzrostu poziomu morza, stwierdził nowy raport Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council), która skupia koncerny energetyczne, akademików i organy sektora publicznego.

Gdy systemy energetyczne zawiodą, efekt domina obejmujący inne aspekty współczesnej infrastruktury – od wodociągów i oczyszczalni ścieków po transport i opiekę zdrowotną – może być katastrofalny.

Eksperci zwracają uwagę na uderzenie huraganu Sandy w Nowy Jork, aby pokazać, że konsekwencje dotkną nie tylko kraje rozwijające się, ale będą odczuwalne nawet w najbardziej nowoczesnych miastach.

Światowa Rada Energetyczna ostrzegła, że w ostatnim trzydziestoleciu liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrosła na całym świecie czterokrotnie, od około 38 wydarzeń – takich jak potężne nawałnice, fale upałów i powodzie – do 174 w roku 2014. Branża ubezpieczeniowa nadąża z trudem: ubezpieczone straty globalne spowodowane klęskami żywiołowymi sięgnęły w ubiegłym sezonie 35 miliardów dolarów, zaś straty nieubezpieczone przekroczyły 130 miliardów.

Profesor Peter Wadhams, dyrektor Grupy ds. Fizyki Oceanu Polarnego Wydziału Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Cambridge, stwierdził: „Uwolnienie 50 miliardów ton metanu (z ocieplających się w wykładniczym tempie płytkich szelfów Arktyki) wznieciłoby pożary na całej półkuli północnej, które nie tylko wprowadziłyby do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych i sadzy, ale prawdopodobnie wyłączyłyby sieć energetyczną, zatrzymując dostawy prądu, przemysł, ruch drogowy etc.

 „Dyskusje na temat upadku sieci energetycznej skupiają się na tym, co jest prawdopodobne. Nigdy na tym, co jest nieuniknione. Awarie spowodowane usterkami, sabotażem, atakiem terrorystycznym, koronalnym wyrzutem masy na Słońcu lub sztucznie wytworzonym impulsem elektromagnetycznym [IEM] są prawdopodobne, ale żadna z nich nie jest gwarantowana na 100%. Tymczasem sieć padnie ofiarą wydarzenia nieuchronnego, takiego jak załamanie systemu gospodarczego świata (prawdopodobieństwo 100%), spadek energii netto praktycznie do zera (prawdopodobieństwo 100%) lub zmiana klimatu (prawdopodobieństwo 100%). Należy również zwrócić uwagę, że podczas gdy przywrócenie funkcjonowania sieci po awarii prawdopodobnej nie jest wykluczone, to upadek wywołany czynnikiem nieuchronnym będzie nieodwracalny i ostateczny.”

Fragment serii TV Jamesa Burke’a pt. „Powiązania” („Connections”) z 1978 roku. Odcinek: „Efekt zapalnika” („Trigger effect”).

Wpis powiązany tematycznie: „List z gasnącej metropolii”

Tłumaczenie: exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pułapka technologiczna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.